Individuele begeleiding

De Eerste Nederlandse Voetbalschool biedt individuele begeleiding aan. Het individuele begeleidingstraject bestaat uit circa drie maanden. Hieronder kunt u het programma vinden.

Intakegesprek
Als eerste volgt een intakegesprek tussen Eerste Nederlandse Voetbalschool en het individuele speler plus ouders/verzorgers. Tijdens het intakegesprek worden leerdoelen geformuleerd. De leerdoelen worden door de EersteNederlandse Voetbalschool vertaald naar het persoonlijk ontwikkelplan.

Nulmeting
Na het intakegesprek volgt de nulmeting. Tijdens de nulmeting word de speler op bepaalde thema’s
getoetst, de thema’s staan in verbinding met de geformuleerde leerdoelen.

Individuele trainingen
Wanneer het persoonlijk ontwikkelplan wordt goedgekeurd door het individuele speler en de ouders/verzorgers volgen er vier individuele trainingen. De vier individuele trainingen staan in het teken van de geformuleerde leerdoelen.

Het rustgesprek
Na de vierde individuele training volgt een rustgesprek. Tijdens dit gesprek worden de individuele trainingen tot dan toe besproken en wordt er gekeken waar het persoonlijk ontwikkelplan aangepast dient te worden.

Individuele trainingen
Na het rustgesprek volgen er wederom vier individuele trainingen. De vier individuele trainingen staan in het teken van de geformuleerde leerdoelen.

Examentraining
De speler gaat hierbij nogmaals de nulmeting uitvoeren en bekijkt men of de individuele speler stappen heeft gezet in zijn/haar ontwikkeling.

Kosten: € 250,-